Elektrokola a legislativa

Legislativa týkající se elektrokol a eletktrokoloběžek:

Velmi často diskutovaným tématem jsou zákonné požadavky na elektrokola a potažmo elektrokolběžky. Jak to tedy vlastně je a proč někteří výrobci na svých webech uvádějí nesmysly?

 

V zemích EU jsou obecně NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU legislativně nadřazena místním vyhláškám. Stejně tak je tomu u elektrokol a elektrokoloběžek.

 

Zde několik důležitých citací:

Ze schvalovacího procesu (homologace) jsou mimo jiné vyňaty dopravní prostředky, jejichž rychlost s asistencí elektromotoru nepřevýší 25 km/h a u nichž je jmenovitý výkon elektromotoru maximálně 250 Wattů

“Šlapací jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem s maximálním trvalým výkonem nižším nebo rovným 250 W, jehož motor je vyřazen z činnosti, jestliže cyklista přestane šlapat, a jinak je jeho výkon postupně snižován až do vyřazení motoru z činnosti, dokud rychlost vozidla nedosáhne 25 km/h;”

 

Co se týče akcelerátoru, ten může elektrokolo uvést do pohybu bez lidské dopomoci pouze do 6km/h.

 

Pokud je elektrokolo v souladu s výše uvedeným nařízením, je dle zákona o provozu na pozemních komunikacích na něj pohlíženo jako na elektrokolo.

Někteří výrobci a prodejci se často odvolávají na přílohu č. 12 k vyhlášce 341/2014 Sb. kde je uvedeno, že výkon pomocného motoru nesmí přesáhnout 1kW (tedy 1000W).

 

Máme zde tedy dva různé zákonné požadavky na stejnou věc. Nenechejte se ale zmást. S ohledem na hierarchii právního systému v ČR je však nařízení EU této české vyhlášce nadřazeno.

 

Každé vozidlo s motorem o nominálním výkonu vyšším než 250W je tak zařazeno do kategorie L1E-A nebo L1E-B a je třeba na něj mít homologační protokol a registrační značku, protože je na ně pohlíženo jako na motokolo, nebo moped.

Toto potvrzuje také rozbor legislativního odboru Ministerstva Dopravy ČR v roce 2017.

 

Závěrem je tedy třeba uvést, že pokud chcete užívat elektrokolo na pozemních komunikacích musí motor disponovat nominálním výkonem do 250W a maximální rychlostí asistence do 25km/h.

Na koloběžky je pohlíženo jako na jízdní kola a platí pro ně tedy stejná pravidla.

 

V případě provozu mimo pozemní komunikace, cyklostezky a chodníky lze mít elektrokolo, nebo elektroběžku s vyšším výkonem i maximální rychlostí.

M.Skokan

Elektrosport s.r.o.